Siinses loetelus on tähestikulisse järjekorda sätitud
Eesti Majandusloo raamatukogus tallel olevad raamatud ja muud kirjalikud allikmaterjalid.

• 2. jalaväepolgu ajalugu. Juhan Mõttus ja Enn Kippel. Eesti Ajalooarhiiv, Tartu 2007.
• 3. jalaväe rügemendiga Vabadussõjas 19181920. Kindralstaabi VI osakond,
H. Tulnola. Tallinn 1926.
• 10 aastat uut Eestit. Peatoimetaja Enno Tammer. Kirjastus Tänapäev ja Eesti Päevaleht, Tallinn 2001.
• 10 aastat. Viljandimaa põllumeeste album 1920–1930. Viljandi 1931.
• 12 aastat. Välja antud vabariigi 12. aastapäeva puhul. Toimetaja Theodor Altro. Veebruar 1930.
• 15 aastat Eesti tööstust, kaubandust, pangandust. 19181933. Toimetanud Ernst Seim. Kodumaa Tööstuse Propaganda Toimkond. Tallinn 1933.
• 15 aastat Eesti uut pangandust. Villu Zirnask. Eesti Pank, Tallinn 2002.
• 15 aastat ettevõtjate teenistuses. EVEA 19882003. EVEA, Tallinn 2003.
• 20 aastat Eesti raudteed. Tallinn 1938.
• 20 aastat ehitamist Eestis 1918–1938. Teedeministeeriumi ehitusosakond. Tallinn 1939.
• 20 aastat omakaitset. Omakaitse ja Kaitseliidu Veteranide Ühing. Tallinn 1938.
• 20 aastat uut Eestit, 13. Koostanud Enno Tammer. Tammerraamat, Tallinn 2011–2013.
• 25 aastat Elva Piimaühisuse tegevust. 19111936. Elva Piimaühisus, Elva 1936.
• 25 aastat vanalinna päevi. Toimetaja Ivo Parbus. Tallinna Kesklinna Valitsus, Tallinn 2006.
• 28. november. A.-T. Kliimann. Akadeemia kirjastus. Tartu 1938.
• 75 aastat Eesti NSV Riiklikku Etnograafiamuuseumi. Kultuuriministeerium ja Etnograafiamuuseum. Aleksei Peterson.Tallinn 1984.
• 90 aastat Eesti ühiskaubandust ja 75 aastat tema keskühistut. Ajalooline tagasivaade II, III. Elmar Luht. Tallinn 1992.
• 90 aastat Metroserdi sünnist. Rein Miilius, artikkel.
• 90 kammi. (Estiko 90. aastapäevaks). Koostaja Kati Murutar. AS Estiko ja Elmatar, Tartu 2008.
• 100 aastat Eesti ilma(teenistust). Keskkonnaagentuur, 2019.
• 100 aastat kiilu all. Eesti lugu laevades. Eesti Meremuuseum ja AS Äripäev, Tallinn 2018.
• 100 aastat luuret ja vastuluuret Eestis. Ivo Juurvee. Riigikantselei ja AS Eesti Meedia, Tallinn 2018.
• 100 aastat TTÜ ehitusinsenere. Koostaja Karl Õiger. TTÜ 2018.
• 100 ehitist – sada aastat. Eesti lugu ehitistes 1918–2017. Projektijuht Toomas Kään. Arhitektuurimuuseum, Ehitusettevõtjate Liit, Ehitusmaterjalide Tootjate Liit OÜ In Nomine, Tallinn 2018.
• 101 Eesti ajaloo sündmust. Mart Laar. Kirjastus Varrak, Tallinn 2010.
• 101 Eesti laeva. Mati Õun ja Hanno Ojalo. Kirjastus Varrak, Tallinn 2015.
• 101 lühielulugu. Riigikogu IX koosseis seisuga 91.12.1999.
• 101 lühielulugu. Riigikogu XI koosseis seisuga 10.11.2007.
• 101 lühielulugu. Riigikogu XII koosseis seisuga 08.11.2011.
• 101 lühielulugu. Riigikogu XIII koosseis seisuga 11.06.2015; 01.01.2016; 16.06.2016; 01.01.2017; 19.06.2017; 01.01.2018; 15.06.2018; 01.01.2019.
• 101 lühielulugu. Riigikogu XIV koosseis seisuga 20.06.2019; 01.01.2020; 18.06.2020; 15.02.2021; 17.06.2021.
• 110 aastat rahvuslikku ühiskaubandust Eestis. Koostanud Alfons Laas. Eesti Tarbijateühistute Keskühistu. Tallinn 2012.
• 125 aastat tõuraamatute pidamist Eestis. Eesti Tõuloomakasvastuse Liit. Koostanud Olev Saveli. Tartu 2010.
• 130 aastat Eesti laulupidusid. Koostajad Toivo Ojaveski, Mart Puust ja Alo Põldmäe. Kirjastus Talmar & Põhi, Tallinn 2002.
• 200 Eesti kaunimat mõisat. Valdo Praust. Kirjastus Tänapäev, Tallinn 2012.
• 500 aastat Eesti piirituse tootmist. Onistar. Koostanud Marat Gainullin. Tallinn 2001.
• 500 kuulsamat kaubamärki. Tory Czartowski. Kirjastus Tänapäev, Tallinn 2006.
• 1000 tartlast läbi aegade. Koostajad Lembit Ainsoo ja Uno Ainsoo. MTÜ Liivimaa Mälu, Tartu 2003.
• 1939. Viimased rahupäevad. Richard Overy. AS Äripäev, Tallinn 2014.
• 1941. aasta Eesti. Eesti Sõjamuuseumi ‒ Kindral Laidoneri Muuseumi aastaraamat 6/2006. Tallinn 2007.
• 1947. aasta rahareform NSV Liidus ja Eesti NSVs: teostamine ja vastukajad ühiskonnas. Monika Levkin, bakalaureusetöö. Tartu Ülikool 2014.
• 1949. aasta märtsisündmused küüditajate ettekannetes Tartu näitel. Pearu Kuusk, artikkel.
• XX sajandi kroonika, I, III, IV. Eesti ja maailm. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 2002–2007.
• XXI sajandi kodu. Rahvusvaheline näitus-konverents. Kataloog. Tallinn 1994.
• A & O taskuteatmik. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 1999.
• A & O taskuteatmik: sünnipäevad, nimed, kalender. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 2006.
• Aastatest Akadeemias. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn 2008.
• Adraseadjana kolmel ajakirjanduspõllul. Vambola Lillemäe. Maalehe Raamat, Tallinn 2008.
• Advokatuuri aastaraamat: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
• Aeg trükis, eetris, ekraanil. 2 osa. ENSV Ajakirjanike Liit. Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1985.
• Agronoomide Kutsekoda. Erika Reiss. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia lõputöö. Viljandi 2011.
• Ain Hanschmidti esimesed 700 miljonit. Peeter Raidla. Äripäeva Kirjastus, Tallinn 2005.
• Ajad ja inimesed. Ülo Niisuke, Rakvere 2017.
• Ajaga võidu. Mälestusi II. Mart Laar. OÜ Read, Tallinn 2020.
• Ajakirjanduse 1550 võtmeisikut. Äripäeva Kirjastus, Tallinn 2004.
• Ajaroimad. Heino Tõnismägi. BNS, Tallinn 1997.
• Ajastu märgid. Mart Soidro. Kirjastus Mardikas, Tallinn 2008.
• Ajutised Valitsuse protokollid nr-d 1–47. 11.11.1918–31.12.1918.
• Ajutised Valitsuse protokollid nr-d 48–110. 02.01.1919–07.05.1919.
• Aktsiaseltside, osaühisuste ja ühistegeliste asutiste äriseisud 01.01.1926. Riigi Statistika Keskbüroo, Tallinn 1927. 34 lk.
• Alasi ja haamri vahel. Artikleid ja mälestusi Konstantin Pätsist. MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum, Tallinn 2007.
• Arhiivijuht I. Riigi-, kohtu- ja omavalitsusasutused. Koostanud Lea Leppik. Eesti Ajalooarhiiv, Tartu 2003.
• Arhiivijuht II. Haridus, teadus, kirik. Koostanud Lea Teedema. Eesti Ajalooarhiiv. Tartu 2006.
• Arhiivijuht III. Vabad ühendused. Ettevõtted. Kollektsioonid. Koostanud Lea Teedema. Eesti Ajalooarhiiv, Tartu 2010.
• Aruanne Eesti NSV MN juures asuva RJK 2. ja 4. osakonna agentuur- ja operatiivtöö kohta 1957. aastal. Rahvusarhiiv, Tallinn 2002.
• Aruanne Eesti NSV MN juures asuva RJK 2. ja 4. osakonna agentuur- ja operatiivtöö tulemuste kohta 1958. aastal. Rahvusarhiiv, Tallinn 2005.
• Asmerid. Topeltpeeglis. Kirjastus SE&JS, kirjastajad Sirje Endre ja Urmas Ott, Tallinn 2007.
• Asutav Kogu I. Hans Piip. Petrograd 1917.
• Ausalt ja avameelselt. Eesti suurmeestest. Koostanud H. Walter. Kirjastus Perioodika, Tallinn 1990.
• Avasta kirderannik. Sakalt Narva-Jõesuuni. MTÜ Kirderanniku Koostöökodu, 2013.
• Balti kett. Lembit Koik. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 2004.
• Balti Puuvilla Ketramise ja Kudumise Vabrik 19201925.
• Baltikumile elatud aastad. Ajakirjaniku mälestused. Andres Küng. Kirjastus Olion, Tallinn 2002.
• Brendekenist Peeglini. Eesti ajakirjanduse biograafiline lühileksikon 1689–1940.
Koostajad Roosmarii Kurvits ja Anu Pallas. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu 2014.
• Dissidentlik liikumine Eestis aastatel 1972–1987.
Riigiarhiiv, Tallinn 2009.
• EBSi õppejõud.
EBS, Tallinn 2002.
• EELK kirikud. Tartu 1939
• Eesti 100. Täieline Eesti Vabariik. Ajakirja Imeline Ajalugu eriväljaanne. Toimetaja Alo Lõhmus. AS Äripäev, Tallinn 2018.
• Eesti 1914–1922: maailmasõda, revolutsioonid, iseseisvumine ja Vabadussõda. Mirko Harjula. Kirjastus Tänapäev, Tallinn 2011.
• Eesti 1918–1935. Album EV 17. aastapäevaks.
• Eesti 1920–1930. Arvuline ülevaade. Riigi Statistika Keskbüroo, Tallinn 1931.
• Eesti 1920–1930ndate aastate omamaise mööbli- ja interjöörikunsti suundumused. Rovena Zirkel. Ettevõtluskõrgkooli Mainor lõputöö, Tartu 2011.
• Eesti Advokatuuri ajalugu 1919–1994. Lauri Vahtre. Eesti Advokatuur, Tallinn 2005.
• Eesti aianduse biograafiline leksikon. Koostanud Nora Tammoja. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 1998.
• Eesti ajakirjanduse 100 aastat. Tiit Hennoste ja Rosmarii Kurvits. Riigikantselei ja AS Postimees Grupp, Tallinn 2019.
• Eesti ajakirjanduse teed ja ristteed. Eesti ajakirjanduse arengust XVII sajandist XX sajandini. Eesti Akadeemiline Ajakirjanduse Selts ja Tartu Ülikooli ajakirjandusosakond, Tartu/Tallinn 1994.
• Eesti ajalugu. Kronoloogia -13 000– 2006. Kirjastus Olion, Tallinn 2007.
• Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi aastaraamat: 2009/2010, 2010/2011; 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
• Eesti Akadeemiliste Naiste Ühing 1926–1940. Koostanud Ester Barkala. EANÜ, Tartu 2001.
• Eesti areng otepäälase pilgu läbi. Endel Susi. Pärnu 2017.
• Eesti arhitektuuri 100 aastat. Mart Kalm. Riigikantselei ja AS Eesti Meedia, Tallinn 2018.
• Eesti arstid 1940–1960. Helbe Merila-Lattik. Tallinn 2000.
• Eesti Arstide Koda 1934–1940. Ken Kalling, artikkel.
• Eesti Asutav Kogu 70. 1919–1920, 1989–1990. Eesti Muinsuskaitse Selts ja kirjastus Perioodika, Tallinn 1990.
• Eesti avalikud tegelased. Eesti Kirjanduse Selts, Tartu 1932, toimetanud Richard Kleis.
• Eesti betoonehituse ajalugu. Koostaja Toomas Kään. Eesti Betooniühing ja OÜ In Nomine, Tallinn 2014.
• Eesti biograafiline leksikon. Peatoimetaja A.R. Cederberg. Kirjastus Loodus, Tartu 1926–1929. Eesti Akadeemilise Ajalooseltsi välja antud faksiimile aastast 2001.
• Eesti biograafiline leksikon, täiendusköide. Peatoimetaja P. Tarvel. Kirjastus Loodus, Tallinn 1940. Eesti Akadeemilise Ajalooseltsi välja antud faksiimile aastast 2002.
• Eesti disaini ja reklaami 100 aastat. Karin Paulus. Riigikantselei ja AS Eesti Meedia, Tallinn 2018.
• Eesti edulood. Äripäeva Kirjastus, Tallinn 2004.
• Eesti eest I. Mälestused iseseisvuse võitluspäevilt. Revolutsioon ja okupatsioon 1917–1918. Tammerraamat, Tallinn 2013.
• Eesti Ekspress. Tähtraamat 1993. Toimetaja Tiina Jõgeda. AS Cronoes, Tallinn 1993.
• Eesti eluolu 100 aastat. Anu Kannike ja Lauri Vahtre. Riigikantselei ja AS Eesti Meedia, Tallinn 2018.
• Eesti energeetika 100 aastat. Toomas Vaimann ja Endel Risthein. Riigikantselei ja AS Eesti Meedia, Tallinn 2018.
• Eesti entsüklopeedia, 1–2. Toimetaja H. Meister. Kirjastus Estonia, Stockholm 1957–1959.
• Eesti entsüklopeedia, 14. Eesti elulood. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 2000.
• Eesti erakonnad. Peeter Toomla. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 1999.
• Eesti erakonnad 2000‒2010. Peeter Toomla. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu 2011.
• Eesti ettevõtluse taassünd 1987–1991. Koostaja Marina Kaas. EVEA, Tallinn 2009.
• Eesti filmi 100 aastat.
Kristiina Davidjants. Riigikantselei ja AS Postimees Grupp, Tallinn 2019.
• Eesti fotograafia 100 aastat.
Heie Marie Treier. Riigikantselei ja AS Postimees Grupp, Tallinn 2019.
• Eesti fotograafia teerajajaid. Sada aastat (1840–1940) arenguteed.
Kaljula Teder. Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1972.
• Eesti halduse ja institutsioonide ajalugu. E-kursuse materjalid. Aigi-Rahi Tamm. Tartu Ülikool 2012.
• Eesti hariduse 100 aastat. Väino Sirk ja Veronika Varik. Riigikantselei ja AS Eesti Meedia, Tallinn 2018.
• Eesti Hüpoteegipanga viiekümneaastase tegevuse ülevaade.
Eesti Hüpoteegipanga Kirjastus, Tartu 1935. Koostanud A. Kruusberg.
• Eesti judaica bibliograafia I-II. Sirje Ess. Bakalaureusetöö. EELK Usuteaduse Instituut, Tallinn 1006.
• Eesti Laenu- ja Hoiu-ühisus 1902–1927. Esimene Eesti Ühispank. Tartu 1927.
• Eesti industrialiseerimine 1870–1940. Maie Pihlamägi. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn 1999.
• Eesti inimarengu aruanne: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015.
• Eesti iseseisvumise kronoloogia 1917–1920. Vabadussõja Ajaloo Komitee 1936. aasta väljaande kordustrükk, Tallinn 1992.
• Eesti iseseisvus võideti Moskvas. Kirjastus Argo, Tallinn 2016.
• Eesti iseseisvuse sünd. Eduard Laaman. Kirjastuskooperatiiv Faatum, Tallinn 1990.
• Eesti iseseisvuse sünd. Dokumente ja ülesvõtteid 1917–1921. Näituse juht. Tallinn 1938
• Eesti julgeolekupolitsei aruanded 1941‒1944. Riigiarhiiv, Tallinn 2002. Koostanud Tiit Noormets.
• Eesti kapital: lood Eesti suurettevõtjatest. Ekspress Meedia, Tallinn 2018.
• Eesti kapitali asusammas. Hansapanga asutajate lugu. Peeter Raidla. AS Äripäev, Tallinn 2007.
• Eesti kaptenid. Projektijuht Enn Kreem. Eesti Kaptenite Klubi ja kirjastus Sekstant, Tallinn 2011.
• Eesti Kaubandus-Tööstuskoja aastaraamat: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
• Eesti keele 100 aastat. Autor Karl Pajusalu. Riigikantselei ja AS Eesti Meedia, Tallinn 2019.
• Eesti kihelkonnad. Kirjastus Regio. Tartu 2010.
• Eesti kirjanduse 100 aastat. Cornelius Hasselblatt. Riigikantselei ja AS Postimees Grupp, Tallinn 2019.
• Eesti kirjanduse biograafiline leksikon. Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1975.
• Eesti Kirjanduse Selts 1907–1932. August Palm. Tartu 1932
• Eesti kohalik omavalitsus ja liidud 100. Minevik, tänapäev ja tulevik. Koostajad Sirje Ludvig, Sulev Lääne ja Sulev Mäeltsemees. Tallinna Ülikool, Eesti Linnade ja Valdade Liit, MTÜ Polis, Tallinn 2018.
• Eesti Komitee dokumendid 1990‒1991.
• Eesti Komitee ja juhatuse materjalid. Tallinn 1991
• Eesti kooli biograafiline leksikon. Koostanud Heino Rannap. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 1998.
• Eesti kooli ja pedagoogika kronoloogia. Koostanud Heino Rannap.
• Eesti kriminaalpolitsei 1920‒1940. Mai Krikk. Kirjastus Olion, Tallinn 2007.
• Eesti kroonika 1939. Elav Teadus, Tallinn 1940. Eesti Teadlaste Liidu poolt 1990 välja antud faksiimile.
• Eesti kroonika 1992. Koostaja ja vastutav toimetaja Jaan Laas. AS Esintell, Tallinn 1992.
• Eesti kroonil kroonitud. Meie krooni ilu ja sisu. Loone Ots. Menu Kirjastus, Tallinn 2010.
• Eesti kunsti 100 aastat. Autor Sirje Helme. Riigikantselei ja AS Eesti Meedia, Tallinn 2018.
• Eesti kunsti ja arhitektuuri biograafiline leksikon. Eesti Entsüklopeedia kirjastus, Tallinn 1996.
• Eesti kunstielu kroonika XIX sajandi II poolest 1940. aastate keskpaigani. Kirjastus Kunst, Tallinn 1976.
• Eesti kunstielu kroonika 1940–1965. Kirjastus Kunst, Tallinn 1970.
• Eesti külade kümme Maapäeva. Külaliikumine Kodukant, 2013.
• Eesti laevanduse aastaraamat: 1997, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010. Eesti Meremeeste Liit.
• Eesti laste küüditamine Venemaale 14. juunil 1941 kui genotsiidi- ja sõjakuritegu. Peep Varju. SA Valge Raamat, Tallinn 2013.
• Eesti lennunduse 100 aastat. Toomas Türk. Riigikantselei ja AS Eesti Meedia, Tallinn 2018.
• Eesti lipp olümpiarõngaste kohal. Gunnar Paal. Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum 2017.
• Eesti looduskaitse 100 aastat. Juhani Pütsepp. Riigikantselei ja AS Eesti Meedia, Tallinn 2018.
• Eesti Maaliit 1917‒2000. Koostajaiks Maaliidu juhtivtegelased eesotsas Arvo Sirendiga. Maaliit ja AS Rebellis, Tallinn 2001.
• Eesti maffia: Meie IT-eduloo niidid ja niiditõmbajad. Vastutav toimetaja Eleen Änilane. Geenius Meedia OÜ, 2022.
• Eesti Majandus, ajakiri 1921–1926: 1921 numbrid 1–12; 1923 numbrid 1–44; 1924 numbrid 1–50; 1925 numbrid 1–52; 1926 numbrid 1–12. Eesti Majanduspoliitiline Selts.
• Eesti majandus 1989–1999. Äripäeva Kirjastus, Tallinn 1999.
• Eesti majandusajalugu 20. sajandil.
Eve Tomson. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu 1999.
• Eesti majanduse 100 aastat. Kalev Kukk. Riigikantselei ja AS Postimees Grupp, Tallinn 2019.
• Eesti majanduse biograafiline leksikon 1951–2000.
Kirjastus Ilo, Tallinn 2003.
• Eesti majanduselu leksikon.
Toimetanud A. Leetmaa. Kirjastus Sõna, Pärnu 1939.
• Eesti Majanduslugu, ajakiri:
2009 nr-d 1, 2, 3, 4. Koostanud Peeter Raidla. MTÜ Eesti Majanduslugu, Tallinn 2009.
• Eesti Majandusteadlaste Selts. Liikmete nimistu.
Tallinn 1940.
• Eesti majandustegelased.
Kaubandus-Tööstuskoda, Tallinn 1938.
• Eesti meditsiini 100 aastat. Ken Kalling. Riigikantselei ja AS Eesti Meedia, Tallinn 2018.
• Eesti meistrid 1920–1999.
Koostanud Juhan Mandre ja Rein Järva. Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn 2003.
• Eesti merejõudude juhatajad 1918‒1940.
Reet Naber. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused ja kirjastus Elmatar, Tartu 2004.
• Eesti merejõudude laevu 1918–1940.
Mati Õun. Kirjastus Sentinel, Tallinn 2014.
• Eesti merenduse 100 aastat.
Enn Kreem. Riigikantselei ja AS Eesti Meedia, Tallinn 2018.
• Eesti metsamajanduse juhid 1918–2008.
Koostaja Toivo Meikar. Eesti Metsaselts, Tartu 2008.
• Eesti metsanduse 100 aastat.
Toivo Meikar. Riigikantselei ja AS Eesti Meedia, Tallinn 2018.
• Eesti moe 100 aastat.
Anu Ojavere ja Piret Puppart. Riigikantselei ja AS Postimees Grupp, Tallinn 2019.
• Eesti muinsuskaitse 100 aastat.
Trivimi Velliste. Riigikantselei ja AS Postimees Grupp, Tallinn 2019.
• Eesti Muinsuskaitse Selts 25. Koostaja Jaan Tamm. Eesti Muinsuskaitse Selts, Tallinn 2012.
• Eesti muusika 100 aastat.
Mart Jaanson. Riigikantselei ja AS Eesti Meedia, Tallinn 2018.
• Eesti muusika biograafiline leksikon.
Kirjastus Valgus, Tallinn 1990.
• Eesti muusika biograafiline leksikon, 1–2.
Eesti Entsüklopeedia kirjastus, Tallinn 2007–2008.
• Eesti mõisad.
Eesti Ajalooarhiiv. Kirjastus Olion, Tallinn 1994.
• Eesti naftatransiidi lugu.
Sulev Vedler. Kirjastus Hea Lugu, Tallinn 2013.
• Eesti notariaadi ajalugu 1918–2003. Lauri Vahtre. Kirjastus Juura ja Notarite Koda, Tallinn 2008.
• Eesti NSV aastatel 1940–1953: Sovetiseerimise mehhanismid ja tagajärjed Nõukogude Liidu ja Ida-Euroopa arengute kontekstis.
Koostanud Tõnu Tannberg. Ajalooarhiiv, Tartu 2007.
• Eesti NSV Kaubandusministeeriumi tegevus aastail 1940‒1990. Koostanud Leonid Gordejev. Majandusajaloo Muuseum, Tallinn 2002.
• Eesti NSV loominguliste liitude juhatuste ühispleenum 1.–2. aprillil 1988.
Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1988.
• Eesti NSV Ministrite Nõukogu institutsionaalne areng ja kaadrid 1940–1953. Olev Liivik. Tartu Ülikooli Kirjastus 2014.
• Eesti NSV parimad ehitised. Koostaja Galina Valdre. Kirjastus Valgus, Tallinn 1988.
• Eesti NSV Ülemnõukogu IX koosseis.
Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1976.
• Eesti nõukogude entsüklopeedia, 1–8 + Lisa.
Kirjastus Valgus, Tallinn 1968–1978.
• Eesti nõukogude entsüklopeedia/Eesti entsüklopeedia, 1–10 + kaardid.
Kirjastus Valgus/Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 1985–1998.
• Eesti ohvitserid ja sõjandustegelased, I–IV. Koostaja
Mati Õun. Kirjastused Tammiskilp ja Sentinel, Tallinn 1998–2005.
• Eesti omavalitsuste entsüklopeedia.
TEA Kirjastus, Tallinn 2013.
• Eesti Panga lugu: Eesti Pank 100.
Villu Zirnask. Eesti Pank, Tallinn 2019.
• Eesti pangad 1993/1994.
AS Guldeng, Tallinn 1994.
• Eesti panganduse ja kindlustuse 100 aastat.
Villu Zirnask. Riigikantselei ja AS Postimees Grupp, Tallinn 2019.
• Eesti Pank 1919–1999: Eesti Pank 1919–1929. 1929. aasta väljaande faksiimile. Eesti Pank, Tallinn 1999.
• Eesti Pank 1919–1999: Eesti majandus 1938. a. Eesti Pank 1919 – 1939. 1939 ilmunud väljaande faksiimile. Eesti Pank, Tallinn 1999.
• Eesti Pank 1919–1999: Eesti Pank 1939–1999.
Koostajad Raimund Hagelberg ja Kaupo Pollisinski. Eesti Pank, Tallinn 1999.
• Eesti Pank: persoonid ja saladused.
Urmas Kaju. Eesti Päevaleht, Tallinn 2003. 166 lk.
• Eesti parimad ettevõtted 2004.
Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabel ja ettevõtluse auhind 2004. EAS, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Päevaleht. Tallinn 08.09.2004.
• Eesti parimad ettevõtted 2007.
Ettevõtluse auhind ja konkurentsivõime edetabel. EAS, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit. Tallinn, september 2007.
• Eesti parimad ettevõtted 2009.
Ettevõtluse auhind ja konkurentsivõime edetabel. EAS, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit. Tallinn 2009.
• Eesti parimad ettevõtted 2010.
Ettevõtluse auhind ja konkurentsivõime edetabel. EAS, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit. Tallinn 2010.
• Eesti parimad ettevõtted 2011.
Ettevõtluse auhind ja konkurentsivõime edetabel. EAS, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit. Tallinn 2011.
• Eesti parimad ettevõtted 2014.
Ettevõtluse auhind ja konkurentsivõime edetabel. EAS, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit. Tallinn 2014.
• Eesti parlament 1917‒1940. Poliitiline ajalugu. Jaak Valge. Riigikogu Kantselei ja Rahvusraamatukogu, Tallinn 2019.
• Eesti Panga nõukogu arengulugu taasiseseisvumisperioodil. Mart Sõrg, artikkel.
• Eesti piirivalvest 1918‒1940. Lembit Võime. Sisekaitseakadeemia, Tallinn 2007.
• Eesti poliitika 100 aastat.
Rein Taagepera. Riigikantselei ja AS Eesti Meedia, Tallinn 2018.
• Eesti politsei 100 aastat.
Küllo Arjakas. Riigikantselei ja AS Eesti Meedia, Tallinn 2019.
• Eesti postmargid ja tervikasjad. Kataloog 2013.
Eesti Muinsuskaitse Selts, Tallinn 2012.
• Eesti postmarkide 100 aastat.
Elmo Viigipuu. Riigikantselei ja AS Eesti Meedia, Tallinn 2018.
• Eesti Proovikoda 90. Tõnu Tõniste, artikkel.
• Eesti põllumajandus XX sajandil, I–III. Põllumajandusministeerium, Maaviljeluse Instituut, Maaülikool ja Põllumajandusmuuseum. Tallinn-Saku 2006–2009.
• Eesti põllumajanduse 100 aastat. Tiit Rosenberg. Riigikantselei ja AS Postimees Grupp, Tallinn 2019.
• Eesti Põllumajanduse Akadeemia metsandusteaduskond 1951–1958.
Eesti Metsaselts, Tartu 2001.
• Eesti põllumajanduse edendajaid. Biograafiline leksikon.
Koostanud Oolav Tmberg, Tallinn 2008.
• Eesti põllumajandusentsüklopeedia, 1.
Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 1998.
• Eesti Põllumeeste Keskselts. J. Kuum, artikkel.
• Eesti raamatu 100 aastat. Aile Möldre. Riigikantselei ja AS Eesti Meedia, Tallinn 2018.
• Eesti raamatusarjad. Ilukirjandus 1918-1940. Rahvusraamatukogu, Tallinn 1996.
• Eesti raamatusarjad. Ilukirjandus 1945-1995. Rahvusraamatukogu, Tallinn 1997.
• Eesti raamatusarjad. Maad ja rahvad. Rännuraamatud. Rahvusraamatukogu, Tallinn 1995.
• Eesti rahareform 1992. Nelja mehe ettepanekust oma rahani. Koostanud Jaan Kelder. AS Postimees, Tartu 1997.
• Eesti rahva kannatuste aasta. Koguteos. Kirjastus Mats, Tallinn 1995.
• Eesti rahva lühiajalugu.
Boris Tesnov. Vancouver–Tartu 2001.
• Eesti rahva teener Jüri Jaakson. Sille Kase, kodulooline uurimus. Eesti Pank 2005.
• Eesti rahvaleksikon I–V. Noor-Eesti Kirjastus, Tartu 1937.
• Eesti Rahvapank 1920‒1939.
Ühistegeline keskpank. Eesti Rahvapanga väljaanne, Tallinn 1940.
• Eesti rahvastiku 100 aastat.
Ene-Margit Tiit. Riigikantselei ja AS Eesti Meedia, Tallinn 2018.
• Eesti rahvuslipu ajalugu.
Ajakirja Eesti Skaut väljaanne, 1938.
• Eesti rahvusriik.
Mati Graf. Tallinn 1993.
• Eesti rahvusväeosade formeerimisest Nõukogude armee koosseisus aastatel
1940‒1956. Peeter Kaasik, artikkel.
• Eesti raskejõustiku ajaloost. Georg Kristjanson. Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1973.
• Eesti raudteede 100 aastat.
Mehis Helme. Riigikantselei ja AS Eesti Meedia, Tallinn 2018.
• Eesti Raudteelaste Tarvitajateühisus 1919-1928. Tallinn 1929.
• Eesti riigi 100 aastat. I osa. Maapäevast Otto Tiefi valitsuseni. Mart Laar ja Toomas Hiio. Riigikantselei ja AS Eesti Meedia, Tallinn 2018.
• Eesti riigi 100 aastat. II osa. Rahvusvahelise õiguse pelgupaigast esimese Euroopa Liidu eesistumiseni.
Mart Laar ja Toomas Hiio. Riigikantselei ja AS Eesti Meedia, Tallinn 2018.
• Eesti riigi-, avaliku- ja kultuurielu tegelased 1918–1938.
Eesti Kunstnike Liit ja kirjastus Sõnavara, Tallinn 1939. Eesti Rahvusraamatukogu välja antud faksiimile aastast 2006.
• Eesti riigikaitse 100 aastat.
Hellar Lill. Riigikantselei ja AS Eesti Meedia, Tallinn 2018.
• Eesti riigipead.
Loone Ots. Menu Kirjastus, Tallinn 2012.
• Eesti rukki raamat.
Eesti Rukki Selts ja Kirjastus Ilo, Tallinn 2005.
• Eesti saarte sotsiaalolustik ja tegelased. Toimetanud J. Kesanurm ja E, Talvist, Tartu 1938.
• Eesti sada legendaarset meelelahutuspaika. Verni Leivak. Kirjastus Pegasus, Tallinn 2018.
• Eesti seltside 100 aastat.
Autor Jüri Uljas. Riigikantselei ja AS Eesti Meedia, Tallinn 2018.
• Eesti side 100 aastat.
Jaak Ulman. Riigikantselei ja AS Eesti Meedia, Tallinn 2019.
• Eesti soost kindralid. Teatmik.
Koostanud Harri Jõgi. Sisekaitseakadeemia kirjastus, Tallinn 1999.
• Eesti spordi 100 aastat. Autor Märt Ibrus. Riigikantselei ja AS Postimees Grupp, Tallinn 2019.
• Eesti spordi biograafiline leksikon.
Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 2002.
• Eesti spordiehitiste ja tervisekeskuste kataloog.
Eesti Tervisespordi Ühendus, Tallinn 2001.
• Eesti suuremate ettevõtete tippjuhid 2002.
Äripäeva Kirjastus, Tallinn 2002.
• Eesti sõjaajaloo teejuht.
Kristjan Luts. Eesti Sõjamuuseum, Tallinn 2010.
• Eesti sõjavägi 1920–1940.
Mati Õun. Kirjastus Grenader, Tallinn 2017.
• Eesti sünagoogid. Leo Gens, loengumaterjal.
• Eesti teaduse 100 aastat. Jüri Engelbrecht ja Erki Tammiksaar. Riigikantselei ja AS Eesti Meedia, Tallinn 2018.
• Eesti teaduse biograafiline leksikon, 1–2.
Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 2000–2005.
• Eesti Teaduste Akadeemia. Aastatest akadeemias. Tallinn 2008.
• Eesti Teaduste Akadeemia. Ajalugu. Arenguid ja järeldusi. Tallinn 2008.
• Eesti Teaduste Akadeemia sõnas ja pildis:  2017, 2018, 2019, 2020.
• Eesti teatri 100 aastat. Madli Pesti. Riigikantselei ja AS Eesti Meedia, Tallinn 2018.
• Eesti teatri biograafiline leksikon.
Eesti Teatriliit ja Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 2000.
• Eesti teede ja transpordi 100 aastat.
Valdo Praust. Riigikantselei ja AS Eesti Meedia, Tallinn 2018.
• Eesti teenetemärgid. Hannes Walter. Miniplast Pluss, Tallinn 1998.
• Eesti Televisioon. Arvud, faktid, sündmused 1955–2004.
Koostanud Voldemar Lindström. Kirjastus Huma ja ETV, Tallinn 2005.
• Eesti tippjuhid 2004.
Äripäeva Kirjastus, Tallinn 2003.
• Eesti tippjuhid 2006.
Äripäeva Kirjastus, Tallinn 2006.
• Eesti tippjuhid 2008.
AS Äripäev, Tallinn 2008.
• Eesti tippjuhid 2016.
AS Äripäev, Tallinn 2016.
• Eesti tippjuhid 2019.
AS Äripäev, Tallinn 2019.
• Eesti tuletõrje leksikon.
Tallinna Kirjastuse Kooperatiiv. Tallinn 1940.
• Eesti turbatööstuse ajalugu.
Koostajad Toomas Kään ja Erki Niitlaan, autorid Uno Trumm ja Väinu Rozental. Kirjastaja In Nomine OÜ, tellija Eesti Turbaliit, Tallinn 2012.
• Eesti turismi 100 aastat.
Heli Tooman. Riigikantselei ja AS Eesti Meedia, Tallinn 2018.
• Eesti Tööandjate Keskliit 20. Taasasutamisest tänapäevani.
Koostaja Küllo Arjakas. Eesti Tööandjate Keskliit, Tallinn 2011.
• Eesti Töörahva Kommuuna Nõukogu dekreetide ja määruste kogu, I. Tartu 1919.
• Eesti Töörahva Kommuuna Nõukogu dekreedid, määrused ja teadaanded nr 1 ja 2. Peterburi 1919.
• Eesti tööstuse ja kaubanduse album. Kesk-, Väike- ja Käsitöösturite Ühing, 1935.
• Eesti usuelu 100 aastat. Priit Rohtmets. Riigikantselei ja AS Postimees Grupp, Tallinn 2019.
• Eesti Vabadusristi kavalerid.
Vabadusristi Vendade Ühenduse keskjuhatus, Tallinn 1935. Kirjastuse Välis-Eesti & EMP välja antud faksiimile, Stockholm 1984.
• Eesti Vabariigi kindralid ja admiralid.
Mati Õun. Kirjastus Tammiskilp, Tallinn 2001.
• Eesti Vabariigi kodakondsusest lahkunud isikute nimestik. Tallinn 1940.
• Eesti Vabariigi metskonnad ja metsaülemad 1918–1944. Heino Villem. Eesti Metsaselts, Jõgeva 1998.
• Eesti Vabariigi naisministrid. Eesti Naisüliõpilaste Selts ja Tartu Ülikooli eetikakeskus, Tartu 2007.
• Eesti Vabariigi preemiad: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
• Eesti Vabariigi president Arnold Rüütel. Koostaja Madis Salum. Kirjastus Ilo, Tallinn 2006.
• Eesti Vabariigi Põllutööministeerium aastatel 1918-1940. Põllumajandusministeerium, Tallinn 2006.
• Eesti Vabariigi rahad 1918–1992. Ivar Leimus. Kirjastus Olion, Tallinn 1993.
• Eesti Vabariigi riigiõiguslikke akte ja välislepinguid. Koostanud J. Lõoke. Geislingen 1948.
• Eesti Vabariigi suhted Nõukogude Liiduga. Eesti sotsiaalne areng 1930.–1980. aastatel. Rahvarinde väljaanne, Tartu 1990.
• Eesti Vabariigi sõjakoolid 1919–1940.
Mati Õun. Kirjastus Sentinel, Tallinn 2018.
• Eesti Vabariigi teaduspreemiad: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
• Eesti Vabariigi Välisministeerium läbi aegade. Välisministeerium, Tallinn 2008.
• Eesti Vabariik 90: sündmused ja arengud.
Koostanud Küllo Arjakas. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 2008.
• Eesti vallasekretärid. Hans Nurk. Tallinn 1924.
• Eesti väliskorrespondendid aastatel 1991–2011. Ly Aunaste, magistritöö. Tartu 2012.
• Eesti välispoliitika 100 aastat. Vahur Made. Riigikantselei ja AS Postimees Grupp, Tallinn 2019.
• Eesti välisteenistus. Biograafiline leksikon 1918‒1991.
Välisministeerium 2006.
• Eesti õiguse 100 aastat.
Marju Luts-Sootak ja Hesi Siimets-Gross. Riigikantselei ja AS Postimees Grupp, Tallinn 2019.
• Eestikeelne elulooline teatmekirjandus. Aldo Kals. Tartu 1990.
• Eestimaa Kommunistlik Partei. Kohalikud organisatsiooni 1940–1991. Kistler-Ritso Eesti SA, Tallinn 2005.
• Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee aparaat 1945-1953. Olev Liivik, magistritöö. Tartu 2005.
• Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee. Organisatsiooniline struktuur 1940–1991. Kistler-Ritso Eesti SA, Tallinn 2002.
• Eestimaa kuum suvi 1988. Ajakirjanduskroonika.
Koostaja Endel Pillau. Kirjastus Olion, Tallinn 1989.
• Eestimaa Töölisühingute Keskliidu kujunemine ja välissuhted 1927–1936. Gertrud Kaljuvee, magistritöö. Tartu 2013.
• Eestlased laias maailmas ‒ Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu liikmesmaade lugu. Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, 2019.
• Eestlased Vene sõjaväes 1940‒1945. I osa (A‒L). Eesti Represseeritute Registri Büroo. Koostanud Leo Õispuu. Tallinn 2008.
• Eestlased Vene sõjaväes 1940‒1945. II osa (M‒Sel).
Eesti Represseeritute Registri Büroo. Koostanud Leo Õispuu. Tallinn 2009.
• Eestlased Vene sõjaväes 1940‒1945. III osa (Selmet‒Üüde).
Eesti Represseeritute Registri Büroo. Koostanud Leo Õispuu. Tallinn 2011.
• Eestlaste ajalugu– müüdid ja tegelikkus. Kalev Ots. Kirjastus Heelium, Tallinn 2018.
• Eestluse hauakaevajate biograafiline leksikon.
Koostaja Heiki Kortspärn. Tartumaa 2015.
• Ehitamise 2416 võtmeisikut.
Äripäeva Kirjastus, Tallinn 2003. 
• Ehituste ja mööbli näitus Tallinnas 6.‒14. okt. 1928.
• EKP KK büroo istungite regestid. I, 1940‒1954. Koostanud Tõnu Tannberg. Rahvusarhiiv. Tartu 2006.
• EKP KK büroo istungite regestid. II, 1954‒1971.
Koostanud Tõnu Tannberg. Rahvusarhiiv. Tartu 2011.
• EKP KK büroo istungite regestid. III, 1971‒1991.
Koostanud Tõnu Tannberg. Rahvusarhiiv, Tartu 2011.
• EL 2018. aastal. Üldaruanne Euroopa Liidu tegevuse kohta.
Euroopa Komisjon, 2019.
• EL 2019. aastal. Üldaruanne Euroopa Liidu tegevuse kohta.
Euroopa Komisjon, 2020.
• Elitaarne mees Harry Männil.
Olev Remsu. Kirjastus Tänapäev, Tallinn 2011.
• Elu Eestis. Teatmik: 2001, 2002 ja 2003–2004.
OÜ Ambassador, Tallinn 2001–2004.
• Elu ja inimesed. Toomas H. Liiv. Päevaleht, Tallinn 1994.
• Elu jõud. Tuntud eestlaste elulood.
Enno Tammer. Kirjastus Tänapäev, Tallinn 2004.
• Elu jälg. Tuntud eestlaste elulood.
Enno Tammer. Kirjastus Tänapäev, Tallinn 2005.
• Elu nagu kümnevõistlus.
Tiit Karuks. Kirjastus Varrak, Tallinn 2013.
• Elva Ühispanga 1933. a. aruanne.
• Emajõe ääres kasvanud. Onu Eskimo mälestusi. Evald Rooma. Tartu 2008.
• EMSA ja Eesti meremehed läbi 20 aasta. Loengumaterjalid 2015.
• Endla teatri biograafiline leksikon. Koostanud Ain Roost ja Ilona Smeljanski. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 2008.
• Endise Nõukogude Liidu sõjaväe jääkreostus ja selle likvideerimine.
Koostanud Anto Raukas. Keskkonnaministeerium, Tallinn 1999.
• Enelin, tema glamuursed legendid ja skandaalid.
Peeter Raidla. Kirjastus Tänapäev, Tallinn 2014.
• ENSV KGB tegevuse lõpetamine.
Harri Mägi. Kirjastus Varrak, Tallinn 2012.
• ENSV Teataja:
1940, nr 1–73 ja register. 29.08.1940–31.12.1940;
1941, nr 1–69. 06.01.1941–08.08.1941;
1944, nr 1–17. 01.10.1944–30.12.1944;
1945, nr 1–40 ja sisujuht. 06.01.1945–31.12.1945;
1946, nr 1–65 ja sisujuht. 09.01.1946–28.12.1946;
1947, nr 1–30 ja sisujuht. 10.01.1947–29.12.1947;
1948, nr 1–31 ja sisujuht.12.01.1948 – 31.12.1948;
1949, nr 1–30 ja sisujuht. 10.01.1949–12.12.1949;
1950, nr 1–14 ja sisujuht. 12.01.1950–30.12.1950;
1951, nr 1–16 ja sisujuht. 10.03.1951–25.12.1951;
1952, nr 1–12 ja sisujuht. 28.02.1952–24.12.1952;
1953, nr 1–13 ja sisujuht. 20.01.1953–28.12.1953;
1954, nr 1–15 ja sisujuht. 15.01.1954–21.12.1954;
1955, nr 1–15 ja sisujuht. 14.01.1955–22.12.1955;
1956, nr 1–17 ja sisujuht. 03.02.1956–20.12.1956;
1957, nr 1–19 ja sisujuht. 10.01.1957–25.12.1957;
1958, nr 1–16 ja sisujuht. 05.02.1958–27.12.1958.
• ENSV Teataja Lisa:
1940, nr 1–37 ja sisujuht. 03.09.1940–31.12.1940;
1941, nr 1–21. 07.01.1941–08.07.1941.
• ENSV Tööliste Internatsionaalse Liikumise juhtkonna sotsiaalne kooslus. Grete Põlluste, bakalaureusetöö. Tartu 2019.
• Episoode Eesti elektroonikatööstusest. Professor Enn Velmre, loengumaterjalid 03.01.2011.
• Eraettevõtlus Eesti lihatööstuses Vabariigi päevil kuni natsionaliseerimiseni 1940. aastal. Heino Gustavson. Kirjastus Olion, Tallinn 1994.
• Erastamine Eestis: ideoloogia, läbiviimine, tulemused.
Koostanud Erik Terk. Eesti Tuleviku-uuringute Instituut, Tallinn 1999.
• Erhard Dehio suurettevõtja ja poliitikuna vanas hansalinnas Tallinnas. Walter Dehio, kirjastus Argo, Tallinn 2021.
• Ernesto Achille Preatoni. Äripäeva Kirjastus, Tallinn 2001.
• Esimene punane aasta Pärnus 1940–1941. Kalev Vilgats. Pärnu Linnakodaniku Maja, Pärnu 2014.
• Esimesest Eesti põlevkivitööstusest Kiviterini. 1938–1998. Mälestused ja faktid.
Ivar Rooks, Kohtla-Järve 2004.
• Et valvekoer ei hammustaks.
Aivar Hundimägi. Äripäeva Kirjastus, Tallinn 2004.
• ETA. Kogumik materjale informatsiooniagentuuri 70. aastapäevaks.
Koostanud Evald Toomas. Kirjastus Perioodika, Tallinn 1988.
• ETKVL Pärnu Kalamajand.
ETKVL ja kirjastus Valgus, Tallinn 1972.
• Ettevõtlik Nõmme. Nõmme Linnaosa Valitsus ja kirjastus Koolibri, Tallinn 2012.
• Euroopa ajalugu 1763–1991. Käsiraamat.
Chris Cook ja John Stevenson. Kirjastus Olion, Tallinn 1994.
• Euroopa Liit A–Y.
Werner Weidenfeld ja Wolfgang Wessels. Euroopa Poliitika Instituut, 1997.
• Euroopa Liit. Põgus sissejuhatus.
John Pinder. Kirjastus Kupar, Tallinn 2003.
• EVSÜ 90. Eesti Vigastatud Sõjameeste Ühing 1917/2007.
Koostanud EVSÜ juhatus ja Jüri Teras. EVSÜ, Tallinn 2007.
• EÜE jälg: pildikesi üliõpilaskoorsoo elust.
Tiit Pruuli. Kirjastus Varrak, Tallinn 2013.
• Faatum. Eesti tee hävingule. Riigikontrolör Karl Soonpää päevik Eesti Vabariigi saatuseaastatest 1939–1940. Riigikontroll ja kirjastus SE & JS, Tallinn 2009.
• Finantsala 1130 võtmeisikut.
Äripäeva Kirjastus, Tallinn 2004.
• Fosforiidisõda 1971–1989.
Autor Juhan Aare. Kirilille Kirjastus ja OÜ Creare, Tallinn 1999.
• Geodeesia- ja kartograafiateenistuse taastamine taasiseseisvunud Eesti Vabariigis. Artikkel, Riigi Maa-amet.
• Gustav Adolfi Gümnaasiumist võrsunud akadeemikuid. Koostaja Helda Venderström. Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinn 2011.
• Haldusreform. Artiklikogumik 2017.
Rahandusministeerium, Tallinn 2018.
• Hans H. Luik – päikesepoisist miljonäriks.
Peeter Raidla. Äripäeva Kirjastus, Tallinn 2002.
• Hariduselu juhtimine Tartus sõjajärgse stalinismi ajal. Andres Breidaks, magistritöö. Tartu 2013.
• Harju panga põhikiri. Tallinn 1919.
• Head Eesti asjad.
Piret Mäeniit ja Arko Olesk. Kirjastus Tänapäev, Tallinn 2017.
• Heitlike aegade tuules. Veeteede Ameti ajaloost.
Peeter Peetsalu. Kirjastus Olion, Tallinn 2008.
• Hermann Tõnissoo, laevakapten.
Kirjastus SE & JS, Tallinn 2006.
• Hiiumaa majandusülevaade: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
• Hirmust eduni. Meediasuhtluse 8 reeglit. Raul Rebane, OÜ Stratkom, 2019.
• Hugo Hiibus. Piibu ja pliiatsiga. Kirjastus Kadmirell, Tallinn 2011.
• Hurdast Pärnani. Jaak Urmet. AS Eesti Meedia, Tallinn 2017.
• Härra seltsimees minister. Kilde Jüri Krafti eluteelt.
Mati Laos. Jüri Kraft & Pojad, Tallinn 2009.
• Hääletu alistumine.
Magnus Ilmjärv.Kirjastus Argo. Tallinn 2010.
• Idarinde aumärgid. Eesti sõjamehed.
Mati Õun, Hanno Ojalo ja Kadri Tera. Kirjastus Grenader, Tallinn 2015.
• Ida-Viru küsimus. Ajalehes Põhjarannik aastatel 1992–2015 ilmunud intervjuud tuntud idavirulastega. Koostajad Erik Gamzejev ja Erik Kalda. Põhjarannik 2015.
• Impeeriumi lõpp ja Eesti taasiseseisvumine 1988–1991.
Mati Graf. Kirjastus Argo, Tallinn 2012.
• Indrek Neivelt. Hansapanga juht.
Sulev Oll. Äripäeva Kirjastus, Tallinn 2001.
• Insener Luige paraboloid.
Rein Luik. Kirjastus Koolibri, Tallinn 2007.
• Investeerimise teejuht.
Projektijuht Kata Varblane (Tallinna Börs). Äripäeva Raamat 2007.
• Isamaa rüüstajad. Dokumentaaluurimus suurimast pangaröövist tänapäeva Eestis.
Toomas Kümmel. Tallinn 2004.
• Isamaa tagatuba. Mart Laari valitsus 1992–1994.
Kalle Muuli. Kirjastus Tulimuld, Tallinn 2012.
• Iseseisvuse anatoomia. Tartu 2004.
• Isevärki tähtraamat Tartust, tartlastest ja muust maailmast. Koostaja Roland Ilp. Tartu 2016.
• Isikunimelised tänavad Tallinnas. Aleksander Kivi. Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1977.
• Jaan Poska. Eesti riigitegelase elukäik.
Eduard Laaman. Sari suurmeeste elulood (nr 29). Eesti Kirjanduse Selts, Tartu 1935.
• Jaan Tõnissoni Instituudist. Anneli Uus, uurimistöö. Tallinna 44. Keskkool, 1996.
• Jaekaubanduse 1870 võtmeisikut. Äripäeva Kirjastus, Tallinn 2002.
• Jalutaja teejuht. Pirita.
Robert Nerman. Solnessi Arhitektuurikirjastus, Tallinn 2008.
• Jalutaja teejuht. Pärnu. Leele Välja. Solnessi Arhitektuurikirjastus, Tallinn 2008.
• Jalutaja teejuht. Põhja-Tallinn.
Robert Nerman. Solnessi Arhitektuurikirjastus, Tallinn 2006.
• Jalutaja teejuht. Rakvere.
Odette Kirss. Solnessi Arhitektuurikirjastus, Tallinn 2008.
• Jalutaja teejuht. Tallinna kesklinn.
Robert Nerman ja Karen Jagodin. Solnessi Arhitektuurikirjastus, Tallinn 2013.
• Jannseni preemia laureaatide radadel.
Grete Naaber. Pärnu Postimees ja Pärnu Linnavalitsus, Pärnu 2008.
• Juhan Luiga elu ja mõtted. Eduard Laaman. Noor-Eesti Kirjastus, Tartu 1938.
• Juhtimise võlu ja valu, I osa. Sander Karu. Rafiko Kirjastus, Tartu 2001.
• Juhtimise võlu ja valu, II osa.
Sander Karu. Rafiko Kirjastus, Tartu 2002.
• Julgeolekupolitsei aruanded 1941-1944. Koostanud Tiit Noormets. Riigiarhiiv, Tallinn 2002.
• Just sellist Eestit. Eesti Vabariigi 101 aastat ja 101 suurkuju. AS Eesti Meedia, Tallinn 2018.
• Juudi Vähemusrahvuse Kultuuromavalitsuse juubeli album. Tallinn 1936.
• Juudid Eestis aastatel 1856–1941/1944. Küllo Arjakas. Artikkel (kogutud fakte), september 2011.
• Jälgi tallatud radadelt 1976–1999. Kindral Vello Vare. Tallinn 2003.
• Järvamaa 3. Võim ja poliitika. Seltsitegevus. Majandus.
Koostajad Taavi Pae ja Henn Sokk. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 2009.
• Järvamaa aastaraamat:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
• Järvamaa põllumeeste juubelialbum 1920–1930. Paide 1930.
• Jäägrimässu anatoomia. Imre Kaas. Kirjastus Pegasus, Tallinn 2013.
• Jäämurdjad. Eesti kapitalismi lugu.
Hardo Pajula ja Peeter Raidla. Eesti Tööandjate Keskliit ja Äripäev, Tallinn 2017.
• Kaitseliidu Sakala malev 1917–1937. Viljandi 1937.
• Kaitsepolitsei aastaraamat: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019/2020, 2020/2021.
• Kakskümmend aastat ühistegelist tõuaretuse organisatsiooni Eestis. Eesti Tõuloomakasvastuse Liit. Koostanud Olev Saveli. Tartu 2013.
• Kalevipoja kojutulek. 1978. aasta pööripäevast 1988. aasta suveräänsusdeklaratsioonini. Mati Graf. Kirjastus Argo, Tallinn 2008.
• Kalle Klandorf: jälitaja ja jälitatav.
Kalle Klandorf ja Anneli Ammas. Fookus Meedia, Tallinn 2010.
• Kalurikolhoos Kirovist AS Esmarini.
Kaljo Alaküla. AS Printtare, Viimsi 1998.
• Kapital. Tartu Ülikooli majandusteaduskond. Arengulood.
Tiina Jõgeda. Kirjastus Tänapäev, Tallinn 2004.
• Kapitali sünd.
Argo Ideon. Hansapank, Tallinn 2001.
• Kapten Toivo Ninnase üheksa lainet.
Lembit Uustulnd. Kirjastus Pegasus, Tallinn 2012.
• Karuks istus vangitornis... 1980 – aasta, mis raputas Eestit.
Tarmo Vahter. OÜ Hea Lugu, Tallinn 2015.
• Kaubandus-Tööstuskoda 1925–1935. Tallinn 1935.
• Keda me valisime 1995? Toimetajad Jaan Isotamm ja Indrek Ude. AS Liivimaa Lombard, Tartu 1995.
• Kehra metsast maailma. Saadiku päevik. Kirjad kinnisest majast.
Kaarel Robert Pusta. Eesti Päevaleht, Tallinn 2010.
• Kes/mis jaanuarikuus on sündinud.
Maalehe Raamat, Tallinn 2002.
• Kes on kes? Eesti 2000.
Ekspresskataloogide AS, Tallinn 2000.
• Kes on kes Eesti majanduses 2000?
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 2000.
• Kes on kes Eesti majanduses 2005? Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Tallinn 2005.
• Kes on kes Eesti majanduses 2010?
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Tallinn 2010.
• Kes on kes Eesti poliitikas.
Ene Hion. Kirjastus Olion, Tallinn 1990.
• Kes on kes Eesti poliitikas 1988–1992.
Koostaja Ülo Karu. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 1992.
• Kes on kes ja mis on mis Eesti lastekirjanduses.
Andres Jaaksoo. Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1987.
• Kes on kes? Kes on kus? Kaugete maade eestlased. Lühielulood.
Vello Lään. Kirjastus Olion, Tallinn 2011.
• Kilde kaubandusest Pärnu linnas. Linda Kuusk. Kirjastus Perona, Pärnu 1997.
• Killukesi Eesti turismiloost.
Koostaja Daisy Järva. Tallinn 2007.
• Kindlustuse aastaraamat: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Kindlustusinspektsioon/Finantsinspektsioon.
• Kindral. Professor. Vandeadvokaat. Autorid Aino-Eevi Lukas, Ago Pajur ja Uno Lõhmus. Kirjastus Faatum, Tallinn 2008..
• Kirjutamata memuaare 4. Lembit Lauri. Kirjastus Perioodika, Tallinn 1990.
• Kivi sahka! 25 aastat Eesti Künniseltsi. Eesti Künniselts 2015.
• Klaasimeistrid: Eesti klaasitööstuse ajalugu ja toodang. Anne Ruussaar. AS Äripäev, 2021.
• Klubi Centum. Põhikiri. Kodukord. Tegevliikmete nimekiri 1925. Tallinn 1925.
• Koeru Piimaühing 25. 1912‒1937. Koeru Piimaühing, 1937.
• Kohtla-Järve linnastu kujunemine. Saskia Sadrak. Tartu Ülikooli bakalaureusetöö. Tartu 2016.
• Kohtunikud, kohtu-uurijad ja prokurörid 1918–1940. Toomas Anepaio. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu 2017.
• Kohtute aastaraamat: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
• Koidula kooli lugu I. Peeter Raidla. Pärnu Koidula Gümnaasium, Pärnu 2009.
• Kommunistide kohtuprotsessid Eesti Vabariigis 1920. aastate esimesel poolel. Mari-Leen Tammela, artikkel.
• Konkurentsiameti aastaraamat: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
• Konstantin Konik. Unustatud suurmees. Küllo Arjakas. Eesti Päevaleht, Tallinn 2008.
• Konstantin Päts ja riigireformi aastad. Friido Toomus, Tartu 1938.
• Korpusepoisid. Eesti sõjamehed 22. eesti territoriaalkorpuses ja 8. eesti laskurkorpuses Teises maailmasõjas aastatel 1940–1945. Eesti Akadeemiline Sõjaajaloo Selts, Tallinn 2007.
• Kreenholmi puuwillawabrik 1857-1907. Ajalooline kirjeldus. Tartu 1908.
• Kremlis iseseisvust toomas. Tiit Made. Kirjastus Argo, Tallinn 2011.
• Kriminaalne Eesti. Svetlana Loginova. Rahva Raamat, Tallinn 2019.
• Kui kergetööstus oli suur tööstus. Tagasivaateid minevikku. Koostanud Karl Kello ja Mati Laos. Tallinn 2011.
• Kui taastasime Eesti iseseisvuse. 20. Augusti Klubi, Tallinn 2008.
• Kuidas hakata ettevõtjaks. Ideest kasumini. Elo Odres. AS Äripäev, Tallinn 2009.
• Kuidas kõik teostus. Minu mälestusi. Hjalmar Mäe. Kirjastus Matrix, Tallinn 2005.
• Kuidas vaatad, nõnda näed. Eesti ajakirjanike elulood III. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu 2009.
• KuKu klubi kuldsed aastad. Heinz Valk. Kirjastus Tänapäev, Tallinn 2014.
• Kuld Lõwi ja Kultase ajal. Tallinna restoranikultuuri ajalugu 1918–1940. Kalervo Hovi. Kirjastus Varrak, Tallinn 2003.
• Kultaste saaga. Nikolai Kultase ja Kristi Kultas-Ilinsky elujutustus. Tammerraamat, Tallinn 2010.
• Kunda tsement 140. Tsemendi tootmise ajalugu Kundas 1870–2010. Koostajad Aadu Kana ja Toomas Kään. AS Kunda Nordic Tsement ja OÜ In Nomine, Tallinn 2010.
• Kuno Plaan ja Viru Kringel. Valve Raudnask. Tammerraamat, Tallinn 2013.
• Kuumad 90ndad ehk plahvatusohtlikult nostalgilised lood meie lähiminevikust. Delfi ja Eesti Päevaleht, Tallinn 2008.
• Kõige tähtsam küsimus. Peep Vain. Vain & Partnerid ja Eesti Päevaleht, Tallinn 2008.
• Külapoisist vandeadvokaadiks. Kaido Pihlakas. Kirjastus Ammukaar. Tallinn 2019.
• Kümme Lions-aastat Eestis 1989–1999. Eesti Lions-piirkond, Tallinn 1999.
• Küüditamine Eestist Venemaale 1941 & 1940‒1953. Eesti Represseeritute Registri Büroo. Koostanud Leo Õispuu. Tallinn 2001.
• Küüditamine Eestist Venemaale 1949. I osa. Eesti Represseeritute Registri Büroo. Koostanud Leo Õispuu. Tallinn 2003.
• Küüditamine Eestist Venemaale 1949. II osa. Eesti Represseeritute Registri Büroo. Koostanud Leo Õispuu. Tallinn 1999.
• Küüditatud. Arreteeritud. Tapetud. 1940‒1990. Lisanimestik. Eesti Represseeritute Registri Büroo. Koostanud Leo Õispuu. Tallinn 2010.
• Lahtirakendamine. Eesti Vabariigi majanduse stabiliseerimine 1918–1924. Jaak Valge. Rahvusarhiiv, Tallinn 2003.
• Laidoner – väejuht, Johan Laidoner kõrgema operatiivjuhi ja strateegia kujundajana Eesti Vabadussõjas. Reigo Rosenthal. Kirjastus Argo, Tallinn 2008.
• Laulev revolutsioon. Eesti rokipõlvkonna ime. Harri Rinne. Kirjastus Varrak, Tallinn 2008.
• Leegion 1942–1945. Hanno Ojalo. Kirjastus Ammukaar, Tallinn 2015.
• Lehekülgi Pärnu minevikuloost. Silvia Sarv ja Omar Volmer. Pärnu LInnavalitsus, Pärnu 1998.
• Lendurijutud. Autorid Remi Milk, Karl Lepiman. Peeter Murusalu, Raivo Kask. Kirjastus SE&JS, Tallinn 2019.
• Lennart Meri. Kolmat põlve poliitik. Tarmo Vahter. Eesti Ekspressi Kirjastus, Tallinn 2009.
• Liidu kütkeist on raske vabaneda, poliitikakuud aastail 1987–1991. Koostanud Peeter Raidla. Kirjastanud Rekrea, Tallinn 1991.
• Liidu õiguse ABC. Autor Klaus-Dieter Borchardt, Euroopa Liit, 2017.
• Lilleküla ajalugu 1940–1991. Robert Nerman. Tallinn 2014.
• Lood Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi loomisest ja tegevusest aastatel 1918 kuni 1940. Koostanud Leonid Gordejev. Tallinn 2008.
• Lood unustatud Tallinnast 2. Tallinna tööstus. Jaak Juske. Kirjastus Pegasus, Tallinn 2013.
• Lõpetamata logiraamat. Andi Meister. BNS, Tallinn 1997.
• Lõpparuanne, mis käsitleb reisiparvlaeva ML Estonia hukku Läänemeres 28. septembril 1994. Õnnetuse uurimise Eesti, Soome ja Rootsi ühiskomisjon, Tallinn 1998.
• Läbi raskuste ilu poole. Liia Merino. Kirjastus Pegasus, Tallinn 2009.
• Läti eestlased. Ajalugu, keel ja kultuur. Marjo Mela. Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn 2007.
• Lääne-Virumaa 1313 võtmeisikut. Äripäeva Kirjastus, Tallinn 2004.
• Lühike Vabadussõja ajalugu. August Traksmaa. Kirjastus Olion, Tallinn 1992. Aastal 1939 ilmunud raamatu faksiimile.
• Maailm prowintsionu peeglis. Rahvusvahelise suhted ja Eesti välispoliitika karikatuuridel 1918–1940. Eero Medijainen. Kirjastus Kleio, Tartu 1998.
• Maakondlikud suurmehed. Põhja-Eesti kultuurlugu ja tegelased. Toimetanud A. Kalda. Tartu 1937.
• Maanteemuuseumi Toimetised.1, 2019. Uurimusi liikumise ja transpordi ajaloost. Koostaja ja toimetaja Andres Seene. Eesti Maanteemuuseum, 2019.
• Maanõukogu protokollid: 1917, nr 1–59. 01.07.1917–15.11.1917; 1918, nr 60–70. 20.11.1918–27.12.1918; 1919, nr 71–78. 01.02.1919–06.02.1919; sisukord 1917–1919.
• Magnaat. Lood edukatest ettevõtjatest: 1–6. Eesti Ekspressi ajakiri, Tallinn 2018–2021.
• Mainori lugu. Mati Laos. AS Mainor, Tallinn 2014.
• Majandus/85. Koostaja Rein Kaarepere. Kirjastus Perioodika, Tallinn 1986.
• Majandusajalugu. Hendrik Sepp. Tartu 1932.
• Majandusarvestus ja rahandus I–II. Leksikon. Jaan Alver ja Lehte Alver. Kirjastus Deebet, Tallinn 2011.
• Majanduse Instituut 1946‒1971. ENSV Teaduste Akadeemia, Tallinn 1971.
• Majandusleksikon I–II. Uno Mereste. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 2003.
• Majanduslik inimene ja poliitiline loom. Hardo Pajula. Swedbank ja Eften Capital, Tallinn 2014.
• Mati Jostov 1958–2006. Sõprade meenutusi Matist. OÜ In Nomine, Tallinn 2008.
• Meenutusi Pärnu elektrijaamadest. Leiger Kaber ja Heldor Pitsner. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn 2007.
• Meie aeg.
Bruno Saul. Maalehe Raamat, Tallinn 2006. 320.
• Meie Eesti Naine.
Helina Piip ja Milla Mägi. Ajakirjade Kirjastus, Tallinn 2014.
• Meie Evelin. Bibliograafiline biograafia.
Enno Tammer. Tammerraamat, Tallinn 2013.
• Meie jäljed jäävad. Eesti ajakirjanike elulood I. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu 2004. 459 lk.
• Meie Lennart. President Lennart Meri anekdootides, tõsilugudes ja pajatustes.
Koostanud Pekka Erelt ja Tarmo Vahter. Kirjastus Tänapäev, Tallinn 1999.
• Mereleksikon.
Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 1996.
• Merelood vanast Pärnust.
Olaf Esna. Kirjastus Otto Wilhelm, Tartu 2018.
• Militaarraudteed Eestis.
Mehis Helme. AS Go Group, Tallinn 2015.
• Mina, kommunistlik noor. ELKNÜ veteranide mälestusi aastaist 1940–1945.
Koostanud Linda Lebbin. Eesti Raamat, Tallinn 1987.
• Minu imeline elu 1–2.
Hans Luik. Kirjastus Kuldsulg, Tallinn 2009 ja 2010.
• Minu mälestusi Eestimaa kubernerina.
Aleksei Bellegarde. Eesti Päevaleht, Tallinn 2010.
• Minu onu Bernhard Schmidt.
Erik Schmidt. AS Ekspress Meedia, Tallinn 2017.
• Minu võitlus. Tiit Madisson. Tallinn 2014.
• Molotovi-Ribbentropi paktist baaside lepinguni. Dokumente ja materjale. Kirjastus Perioodika, Tallinn 1989.
• Moodsa elu leksikon, 1–10. Toimetaja Rasmus Kangropool. Ringraadio Kirjastus, Tallinn 1932.
• MRP-AEG Infobülletään 1987–1988.
Koostajad Eve Pärnaste ja Viktor Niitsoo. Kirjastus SE & JS, Tallinn 1998.
• Muinsuskaitse aastaraamat: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
• Murrangu kolhoosi ajaloost. Elna Tammesaar, kodulooline uurimistöö. Roela Keskkool, Roela 1986.
• Muudetud nimede register I. 1919–1935. Koostanud August Rava, Tallinn 1935.
• Mõned killud Allmäe küla ajaloost. Kalev Nõmm. Tallinn 2007.
• Mälestused. William Toimingas. Eesti Päevaleht, Tallinn 2010.
• Mälestusi tormiliselt teelt.
August Rei. Eesti Päevaleht, Tallinn 2010.
• Mälestusi ühe Eesti sugupõlve tööst ja võitlusist.
Oskar Rütli. Eesti Päevaleht, Tallinn 2010.
• Mälestuste radadel 1–4.
Johan Kõpp. Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1991.
• Mälu võim. Minu kuritööd aastaist 1998–2003. Enno Tammer. Kirjastus Tänapäev, Tallinn 2003.
• Mäss. Detsembrimäss/aprillimäss.
Koostanud Tiit Pruuli. Eetriüksus, Tallinn 2008.
• Müstiline Kikka lahing.
Olev Teder. Tallinn 2017.
• Naised Eesti parlamendis 1917‒1940, 1992‒2019. Koostanud Piret Viljamaa ja Rita Hillermaa. Eesti Rahvusraamatukogu. Tallinn 2020.
• Narva Kommertsgümnaasium 1907–1927. Narva 1927.
• Nemad juhtisid Eesti politseid 1918‒1940. Mai Krikk. Tallinn 1998.
• Nii loodi pooljuhtseadiste tootmine Eestis. H. Pöögelmanni tehasest Tondi Elektroonikani.
Harri Jõgi. Tallinn 2003.
• Nikolai von Glehnist Nõmme linnani. Ülevaade Nõmme ajaloost.
Leho Lõhmus. Nõmme Linnaosa Valitsus, Nõmme 1996.
• Nooruse patud.
Vello Pilt. Kirjastus Ilo, Tallinn 2006.
• Nõukogude Eesti. Entsüklopeediline teatmeteos.
Kirjastus Valgus, Tallinn 1978.
• Nõukogude sõjaväeluure ja Eesti 1920–1924. Marko Tamming, magistritöö. Tartu 2010.
• Nüüd ma siis kirjutan. Elutööraamat. Mart Kadastik. Kirjastus Varrak, Tallinn 2016.
• Oisu raamat. Fakte ja mälestusi. Koostaja Mare Kibe. Kuma Kirjastus, Paide 2005.
• Oleg Sapožnin – lõputu rahutuur.
Piret Kooli. AS Eesti Meedia, Tallinn 2017.
• Oliver Kruuda. Eesti majanduse paha poiss.
Peeter Raidla. Äripäeva Kirjastus, Tallinn 2006.
• Olla väärikas juht, kui isamaa vajab. Eesti reservohvitserkond 1900–2007.
Merike Jürjo ja Mati Õun. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 2007.
• Olümpiamängude ajalugu 1896–1916.
Tiit Kuningas ja Tiit Lääne. Maalehe Raamat, Tallinn 2004.
• Organiseeritud Välis-Eesti. Album I.1934. Välis-Eesti Ühing. Tallinn 1934.
• Organiseeritud Välis-Eesti. Album II. 1939. Välis-Eesti Ühing. Tallinn 1939.
• Pajatusi vanast Pärnust. Olaf Esna. Kirjastus Otto Wilhelm, Tartu 2017.
• Parlamendiraamatukogust rahvusraamatukoguks I. Eesti Vabariigi Riigiraamatukogu 1918–1940. Piret Lotman, Rahvusraamatukogu, Tallinn 1988.
• Parlamendiraamatukogust rahvusraamatukoguks II. ENSV Riiklik Avalik Raamatukogu 1940–1953. Piret Lotman. Rahvusraamatukogu, Tallinn 1993.
• Patarei merekindlus ja vangla Tallinnas. Juhan Maiste ja David Vseviov. Kirjastus Koolibri, Tallinn 2011.
• Patendiameti aastaraamat: 1993, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018., 2019.
• Peaminister. Eesti lähiajalugu 1990–1992. Edgar Savisaar. Kirjastus Kleio, Tartu 2004.
• Peategelane. Siim Kallase rollid. Ester Šank. Lejula, Tallinn 2001.
• Peatükke Eesti ajakirjanduse ajaloost 1900–1940. Koostanud Epp Lauk. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu 2000.
• Peipsi piiril, Alatskivil. Anne ja Karl Elken. Tartu 2000.
• Perekonna leksikon. Kodude teatmeraamat. Tallinn 1936.
• Persona: elu valgus ja varjud. Pavel Makarov. Kirjastus Kunst, Tallinn 2004.
• Persona: iseloom ja saatus. Pavel Makarov. Kirjastus Valgus, Tallinn 2005.
• Pestud miljonid. Kuidas Eestist sai Põhjamaa pankade rahapesula. Sulev Vedler. KAVA Kirjastus, Tallinn 2019.
• Pildile püütud. Sündmusfotod 1856–1990 Tallinna Linnamuuseumi fotomuuseumi kogust. Koostanud Merilis Roosalu, tekstid Katrin Frosch. Kirjastus Tänapäev ja Tallinna Linnamuuseum, Tallinn 2019.
• Plaanimajandus. Majanduspoliitiline ajakiri, 1945, nr 8/9. Ajalehtede Kirjastus, Tallinn.
• Poliitikas pöördelistel aegadel. Tiit Made. TEA Kirjastus, Tallinn 2018.
• Poliitilised arreteerimised Eestis 1940‒1988. I osa. Eesti Represseeritute Registri Büroo. Koostanud Leo Õispuu. Tallinn 1996.
• Poliitilised arreteerimised Eestis 1940‒1988. II osa. Eesti Represseeritute Registri Büroo. Koostanud Leo Õispuu. Tallinn 1998.
• Poliitilised arreteerimised Eestis 1940‒1988. III osa. Eesti Represseeritute Registri Büroo. Koostanud Leo Õispuu. Tallinn 2005.
• Pool sajandit Sangarit. Kalju Lomp. AS Sangar, Tartu 2006.
• Post. Aastaraamat 1994. AS Caribo, Tallinn 1994.
• Post. Aastaraamat 1995. Tallinn 1996.
• Postimehe valimisteatmik 1995. Postimehe Kirjastus, Tartu 1995.
• President Konstantin Päts. Martti Turtola. Kirjastus Tänapäev, Tallinn 2003.
• Propagandatalitus Eesti Vabariigis autoritaarsel ajajärgul. Laura Vaan. Tartu Ülikooli magistritöö. Tartu 2005.
• Punatsensuur mälestustes, tegelikkuses, reeglites. Koostanud Enno Tammer. Tammerraamat, Tallinn 2014.
• Põhijooni põlevkivitööstuse arengust Eestis. Koostaja Erki Tammiksaar. Viru Keemia Grupp 2019.
• Põllumajandusnäitused Eesti NSV-s nõukogude agraarpropaganda väljundina (1940‒1958). Elvi Nassar, magistritöö. Tartu Ülikooli Eesti ajaloo õppetool, Tartu 2007.
• Põltsamaa Tarbijate Kooperatiiv. G. Lind ja E. Zipp. ETKVL ja kirjastus Valgus, Tallinn 1984.
• Päev ja öö Eesti Raadios. Vello Lään. Kirjastus Olion, Tallinn 1991.
• Päevaleht ja tema ajastu. Koostajad Aavo Kokk ja Krista Aru. Eesti Päevaleht, Tallinn 2005.
• Pärnu Haigla. Tervist! Koostanud Piret Hallik-Sass. Pärnu Haigla, Pärnu 2013.
• Pärnu Jahtklubi 1906–2006. Tõnu Kann, Kalev Vilgats ja Joel Kukk. Pärnu Jahtklubi, Pärnu 2006.
• Pärnu KEK. Mitte üksnes kellust, paneelist ja pintslist. Enn Hallik. Kirjastus Valgus, Tallinn 1988.
• Pärnu Keskraamatukogu 100 aastat 1909–2009. Pärnu Keskraamatukogu, Pärnu 2009.
• Pärnu kuurort. Valikud ja otsused. Aldur Vunk ja Tiit Kask. Pärnu Muuseum, Pärnu 2014.
• Pärnu Linna Riikliku Arhiivi arhiivifondide lühiteatmik 1944–1973. Arhiivide Valitsus, Tallinn 1975.
• Pärnu Majanduse Ühisus 1911–1936. Pärnu 1936.
• Pärnu Masinatehas 1920–1970. Kirjastus Valgus, Tallinn 1970.
• Pärnu Poeglaste Gümnaasium läbi aegade. Toronto 1985.
• Pärnu Remondi- ja Ehitusvalitsus. Kirjastus Valgus, Tallinn 1985.
• Pärnu REV. 70 aastat ehituses. Kalev Vilgats. Pärnu REV, Pärnu 2014. 
• Pärnu sadama 10 aastat 1993–2003. Kirilille Kirjastus, Tallinn 2003.
• Pärnu Teise maailmasõja aastatel. Feliks Männikov. Pärnu Linnakodaniku Maja, Pärnu 2013.
• Pärnu. Ordulinnast suvepealinnani. Silvia Sarv. Pärnu 2002.
• Pärnu Ühisgümnaasium algusest aastani 1952. Koostaja Elmar Joosep. Tallinn 2006.
• Pärnumaa 1420 võtmeisikut.
Äripäeva Kirjastus, Tallinn 2004.
• Pärnumaa põllumeeste juubelialbum 1921–1931. Pärnumaa Põllumeeste Esitus 1931.
• Pärnumaa sirvilauad I. Koostaja Silvia Sarv. Pärnu 2004.
• Pärnumaa sirvilauad II.
Koostaja Silvia Sarv. Pärnu 2005.
• Pärnumaa tegelaste biograafiad. Toimetanud J. Andreller & A. Leetmaa. Pärnu 1937.
• Päästetud kroon. Eesti krooni taassünni lugu. Autor Juhan Aare. Kirjastus Ilo, Tallinn 2002.
• Pööre. Mälestusi I.
Mart Laar. OÜ Read, Tallinn 2015.
• Raadioamatörism Eestis. Esitlusmaterjal, ambur.ee.
• Raadioringhääling Eestis 1926–2016. Esitlusmaterjal, ambur.ee.
• Raha. Kaur Kender ja Rain Lõhmus. Äripäeva Kirjastus, Tallinn 2002.
• Rahakratid. Eesti kroon 1992–2002.
Inno Tähismaa. Äripäeva Kirjastus, Tallinn 2002.
• Rahapesu Andmebüroo aastaraamat: 1995–2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
• Rahareformid Eesti lähiajaloos. Liisa Aadussoo ja Sander Kroon, uurimustöö. Kiili Gümnaasium, 2011.
• Rahvarinne 1988 (Kakskümmend aastat hiljem). Tallinna Linnavalitsus, Tallinn 2008.
• Rahvuskommunistid. Enn-Arno Sillari ja teised. Mati Graf. Kirjastus Argo, Tallinn 2020.
• Rahvuslik Kontakt, ajakiri. 2010 nr 3 (207). Rootsi Eestlaste Liidu väljaanne.
• Rahvusriigi sünd Pärnumaal (1917–1919). Ago Pajur ja Aldur Vunk Pärnu Muuseum, Pärnu 2008.
• Rein Kilk – miljonisadu saksofonihelide saatel. Peeter Raidla. Äripäeva Kirjastus, Tallinn 2005.
• Rein Otsasoni kolm elu. Juhan Aare. VR Kirjastus, Tallinn 2006.
• Rekordid. Heino Kees. Kirjastus Halo, Tartu 2009.
• Revolutsiooni lipukandjad I. Lühikesi ülevaateid Eestis tegutsenud väljapaistvate revolutsionääride elust ja tegevusest. Koostanud H. Villemson, Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn 1962.
• Revolutsiooni lipukandjad II. Lühikesi ülevaateid Eestis tegutsenud väljapaistvate revolutsionääride elust ja tegevusest. Koostanud A. Lebbin. Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1972.
• Revolutsiooni lipukandjad III. Lühikesi ülevaateid Eestis tegutsenud väljapaistvate revolutsionääride elust ja tegevusest. Koostanud H.-A. Lebbin. Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1978.
• Riigi Teataja:
1918, nr 1–10. 27.11.1918–31.12.1918;
1940, nr 1–112. 02.01.1940–25.08.1940;
1944, nr 1. 20.09.1944.
• Riigiarhiivi fondide teatmik II. 1940–1997. Rahvusarhiiv, Tartu 2001.
• Riigikaitse Nõukogu protokollid 1933–1939. Ajalooarhiiv, Tartu 2013.
• Riigikantselei 1918–2018. Autorid Meelis Saueauk ja Helen Rohtmets-Aasa. Rahvusarhiiv, Tartu 2018.
• Riigikogu kroonika 1993/94. Koostanud Gerli Palk. Rahvusraamatukogu, Tallinn 1994.
• Riigikogu Toimetised, ajakiri: numbrid 1 ja 2 (2000), 3 ja 4 (2001), 5 ja 6 (2002), 7 ja 8 (2003), 9 ja 10 (2004), 11 ja 12 (2005), 13 ja 14 (2006), 15 ja 16 (2007), 17 ja 18 (2008), 19 ja 20 (2009), 21 ja 22 (2010), 23 ja 24 (2011), 25 ja 26 (2012), 27 ja 28 (2013), 29 ja 30 (2014), 31 ja 32 (2015), 33 ja 34 (2016), 35 ja 36 (2017), 37 ja 38 (2018), 39 ja 40 (2019), 41 ja 42 (2020), 43 ja 44 (2021).
• Riigikohtu otsused 1926. Tartu 1927.
• Riigikontroll ajakirjanduse peeglis, 1–5. Artiklikogumikud; 1918–1940, 1989–1999, 2000–2006, 2007–2011, 2012. Koostaja Toomas Mattson. Riigikontroll, Tallinn 2013.
• Riigimõisad 1922–1938. Koostanud V. Ojamaa ja P. Rubel. Riigimõisate Valitsus, Tallinn 1939.
• Riigisaladuste kaitse Eesti Vabariigis 1918‒1940. Ivo Juurvee. Tartu Ülikooli Kirjastus 2013.
• Riiklik VEB Fond. Kuidas Riigikogu VEB Fondi loomise otsust täideti. Riigikontroll, Tallinn 2014.
• Rikaste TOP: 2005; 2008; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. AS Äripäev, Tallinn 2005–2021.
• Ringhääling eile ja täna. Ivar Trikkel. Kirjastus Valgus, Tallinn 1977.
• Rudolf Mannov. Karl Helemäe. Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1982.
• Saadiku saatus. Välisministeerium ja saatkonnad 1918–1940. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 1997.
• Saaremaa 2. Ajalugu. Majandus. Kultuur. TTÜ Kuressaare Kolledž ja Kirjastus Koolibri, Tallinn 2007.
• Saarineni maja. Sada aastat ajalugu 1912–2012. Jaak Urmet. Baltec Arendus OÜ, Tallinn 2013.
• Sada aastat metsa lugu. Koostaja Triin Kusmin. RMK, Tallinn 2019.
• Sada aastat Tallinna trammi 1888– 1988. Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1988.
• Sada põnevat lugu Tallinnast. Jaak Juske. Kirjastus Pegasus, Tallinn 2016.
• Sajandi rahalood. Allan Tohv. OÜ Raharaamatu Kirjastus, Viimsi 2017.
• Saksa kultuuromavalitsus Eesti Vabariigis 1925‒1940. Kaido Laurits. Rahvusarhiiv, Tallinn 2008.
• Saku Õlletehas 195. Eesti õllekultuuri edendamine 1820‒2015. Küllo Arjakas ja Mart Juur. AS Saku Õlletehas, Tallinn 2015.
• Saldo: Rein Kaarepere. Tiina Jõgeda. Kirjastus SE & JS, Tallinn 1999.
• Saulepi valitsejad. Vahur Joala, 2013.
• Simon Levin. Sündinud advokaadiks. Enno Tammer. Tammerraamat, Tallinn 2009.
• Simuna Laenu-Hoiuühisus 100. Simuna Post 90. Heino Ross. Tartu 2005.
• Sindi linn ja 1. Detsembri nimeline vabrik 1833–1983. Aadu Must. Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1985.
• Sirp ja saksofon. Eesti levimuusika ajaloost 3. Valter Ojakäär. Kirjastus Ilo, Tallinn 2008.
• Soomepoiss Otto Peters. Pekka Haara. Kirjastus Canopus, Tallinn 2007.
• Soomepoiste elulood. Soome sõjaväes II maailmasõja aastatel teeninud eestlased ja Eesti vabatahtlikud. Koostanud Peep Pillak ja Heini Vilbiks. Kirjastus Grenader, Tallinn 2015.
• Spes Patriae. Üliõpilasseltsid ja -korporatsioonid Eestis. Kirjastus Olion, Tallinn 1996.
• Suur Tõll ja teised Eesti jäämurdjad. Koostaja Mati Õun. Kirjastus Sentinel, Tallinn 2005.
• Suurem Eesti. Toomas Hendrik Ilves. Valik presidendikõnesid ja kirjutisi 2006–2011. Kirjastus Varrak, Tallinn 2011.
• Suvesõda Harjumaal 1941. Herbert Lindmäe. SA Valge Raamat. Tartu 2015.
• Suvesõda Järvamaal 1941. Herbert Lindmäe. SA Valge Raamat. Tartu 2010.
• Suvesõda Pärnumaal 1941. Herbert Lindmäe. SA Valge Raamat, Tartu 2006.
• Sõja ajal kasvanud tüdrukud. Eesti naiste mälestused Saksa okupatsioonist. Koostanud Rutt Hinrikus. Eesti Kirjandusmuuseum ja kirjastus Tänapäev, Tallinn 2006.
• Südamega südamest. Südamekirurgi poole sajandi töö kogemus. Toomas Sulling, Kirjastus Pilgrim, Tallinn 2017.
• Zonta Pärnu Klubi 15. Toimetaja Silvia Paluoja. Pärnu 2008.
• Taasiseseisvunud Eesti kolm aastakümmet inimarengu luubi all. Ülevaade Eesti inimarengu aruannete sisust 1995–2020. Koostanud Marju Lauristin. Eesti Koostöö Kogu.
• Taasiseseisvunud Eesti politseijuhid. Koostanud Mai Krikk, Tallinn 1998.
• Tagasi Vanasse Maailma. Kindlustustegevusest Eestis aastail 1990–2001. Peeter Raidla. Eesti Kindlustusseltside Liit ja Äripäev, Tallinn 2016.
• Tagasivaateid veerevast vagunist. Hindrek-Peeter Meri. Kirjastus Ilmamaa, Tartu 2008.
• Talise sõnaraamat. Talis Bachmann. Kirjastus Argo, 2019.
• Tallinn. Entsüklopeedia, 1–2.
Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 2004.
• Tallinn. Lühientsüklopeedia. Kirjastus Valgus, Tallinn 1979.
• Tallinna ajalugu IV. 1917‒2019. Tallinna Linnaarhiiv. Koostaja Olev Liivik, peatoimetaja Tiina Kala, toimetaja Toomas Tamla. Tallinn 2019.
• Tallinna arhitektuur. Koostajad Dmitri Bruns, Rasmus Kangropool ja Valmi Kallion. Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1987.
• Tallinna Börsikomitee tegevus 1872–1944. Koostanud Helve Laasik. Eesti Börsiühing, Tallinn 1994.
• Tallinna Keskraamatukogu 1907–2007. Koostaja Livia Viitol. Tallinna Keskraamatukogu, Tallinn 2007.
• Tallinna kohvikud. Valdeko Vende. Tallinn 1996.
• Tallinna kommunaalmajandus 1940–2011. Robert Nerman ja Küllike Kaplinski. Tallinna Kommunaalamet, Tallinn 2012.
• Tallinna kommunaalmajandus II. 1940–2017. Mälestusteraamat. Koostaja Küllike Kaplinski. Tallinna Kommunaalamet, Tallinn 2017.
• Tallinna Majanduskool 1906–2006. Tallinna Majanduskool, Tallinn 2007.
• Tallinna Polütehnikum. 100 aastat tehnikaharidust. Koostajad Getter Orusalu ja Marko Levin. Tallinna Polütehnikum 2015.
• Tallinna teenindusettevõtted. Teatmik. EKP Keskkomitee Kirjastus, Tallinn 1979.
• Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond 1940–2010. Peatoimetaja ja koostaja Eedo Kalle. TTÜ Kirjastus, Tallinn 2010.
• Tartlaste meenutusi ajas. Roland Ilp. Tartu 2016.
• Tartu ajaloost minevikust tänapäevani. Lembit Ainsoo ja Uno Ainsoo. MTÜ Liivimaa Mälu, Tartu 2019.
• Tartu Linnamuuseumi aastaraamat: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
• Tartu tööstuse areng Eesti Vabariigi tööstuspoliitika taustal kahe maailmasõja vahel. Maie Pihlamägi, artikkel.
• Tartu Ülikooli ajalugu I–III: 1632–1798, 1798–1918, 1918–1982. Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1982.
• Tartu Ülikooli majandusteaduskond 70/40. Tartu Ülikooli majandusteaduskond, Tartu 2008.
• Tartumaa 1953 võtmeisikut. Äripäeva Kirjastus, Tallinn 2003.
• TEA entsüklopeedia, 1–12. TEA Kirjastus, Tallinn 2008–2015.
• Teatmik: Tartu kaubandus ja toitlustus. Tartu Linnavalitsus, 1993.
• Teelised helisillal. Ringhäälingurahva lood. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu 2006.
• Teine tulemine. Taasiseseisvunud Eesti välisesindused. Koostaja Eeva Eek-Pajuste. Väljaandja Välisministeerium, Tallinn 2003.
• Teine tulemine II. Välisministeeriumi taasloomise lugu. Koostaja Eeva Eek-Pajuste. Väljaandja Välisministeerium, Tallinn 2008.
• Teise maailmasõja aegse juudivastase poliitika rakendamine Eestis. Meelis Maripuu, magstritöö. Tartu 2007.
• Tollilugu. Eesti Tolliameti areng 1991‒2001. Koostanud Peep Õun.
• TOP 100. Eesti edukamad ettevõtted: 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020. AS Äripäev, 2002–2020.
• Transpordi ja logistika võtmeisikud. AS Äripäev, Tallinn 2015.
• Tubakaraamat. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 2002.
• Tulest tulnud. Tiit Veeber. Kirjastus Ilmamaa, Tartu 2008.
• Tuntud elvalasi läbi aegade. Koostajad Lembit Ainsoo ja Uno Ainsoo. MTÜ Liivimaa Mälu, Tartu 2006.
• Turunduse 1099 võtmeisikut. Äripäeva Kirjastus, Tallinn 2004.
• Tõotan ustavaks jääda... Eesti Vabariigi valitsus 1940–1992. Koostanud Mart Orav ja Enn Nõu. Eesti Kirjanduse Selts, Tartu 2004.
• Tõstamaa mõisa lugu. Liina Käär. Tõstamaa 2015.
• Tähtpäevakalendri kujunemisest Nõukogude Eestis aastatel 1945‒1985. Tiiu Kreegipuu, artikkel.
• Tööinspektsiooni ajalugu aastatel 1990‒2010. Tõnu Vare, Tallinn 2012.
• Tööliskoja Teataja: 1939, nr 1–12. Tööliskoja Kirjastus, Tallinn.
• Tööstuslikust leivatootmisest Eestis. Kaarel Vissel ja Monika Levkin. MTÜ Eesti Leivaliit, Tallinn 2018.
• Universitas Tartuensis 1918‒1944. Album academicum. I, II ja III. Tartu Ülikool, Eesti Ajalooarhiiv, Eesti Teadusfond. Tartu 1994.
• Vaata muigel tagasi... ehk kuidas me 1978. aastal Moskvale aruandesaadet tegime. Uno Maasikas ja Hillar Peep. Kirjastus Tänapäev, Tallinn 2010.
• Vaba riigi tulek. 1991. Kuus otsustavat kuud. Tarmo Vahter. AS Eesti Ajalehed, Tallinn 2011.
• Vabaduse kullakoormad. Pärnu Muuseumi ja Eesti Panga muuseumi koostäituse kataloog. Pärnu 2010.
• Vabadussõjast võidusambani. Kirjastus Valgus, Tallinn 2009.
• Vabariigi sünnimärgid. Varjatud murdehetki Eesti poliitikas 1987–2007. Kalle Muuli. Kirjastus Tulimuld, Tallinn 2013.
• Vaibunud viiside kaja. Eesti levimuusika ajaloost 1. Valter Ojakäär. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 2000.
• Valdo Pant – aastaid hiljem. Ene Hion. Kirjastus Maagiline Ruum, Tallinn 2013.
• Valga KEK-i neli aastakümmet: Tõrva Ehituskontori ja Valga KEK-i lugu. Koostanud Egon Ilisson, Vello Jaska, Taavi Niittee. Kirjastus, Kuldne Lammas, Tõrva 2021.
• Valga linna kroonikaraamat. Koostanud Arved Duvin. Valga 2005.
• Valge raamat. Eesti rahva kaotustest okupatsioonide läbi 1940‒1991. Okupatsioonide repressiivpoliitika uurimise riiklik komisjon. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 2005.
• Valitsusasutiste tegevus: 1918–1934; 1934/35; 1935/36; 1936/37; 1937/38; 1938/39. Riigikantselei väljaanne, Tallinn 1934–1939.
• Valitud ja valitsenud. Eesti parlamentaarsete ja muude esinduskogude ning valitsuste isikkoosseis aastail 1917–1999. Koostanud Jaan Toomla. Rahvusraamatukogu, Tallinn 1999.
• Valter Ojakäär ja muusika. Naeru ja nuttu pikalt eluteelt. Tea Kirjastus, Tallinn 2013.
• Vastupanu 1955‒1985. Viktor Niitsoo. Tartu Ülikooli Kirjastus 1997.
• Vello Tarmisto. Eesti maateadlasi, 7. Koostanud ja toimetanud Arvo Järvet. Eesti Geograafia Selts, Tallinn 2019.
• Vene sild. Mälestused presidendi välispoliitikast. Strobe Talbott. Kirjastus Tänapäev, Tallinn 2002.
• Verbum creat omnia. Ajakirjandusõpetus 50. Kommunikatsiooniõpetus 50. Juhan Peegel 85. Koostanud Sulev Uus, Peeter Vihalemm ja Anu Pallas. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu 2004.
• Viisnurk läbi aegade 1945–1984. J. Valtsenberg, Kirjastus Perona, Pärnu 1992.
• Vikerkaarevärvid. Lennart Meri elu sõprade pilgu läbi. Kulle Raig. AS Ekspress Meedia, Tallinn 2017.
• Vilja. Teine elu. Kalle Muuli ja Tiit Pruuli. AS Go Group, Tallinn 2015.
• Viljandi ja kirjamehed. Endel Priidel. Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1971.
• Viru hotell ja tema aeg. Sakari Nupponen. Eesti Ekspressi Kirjastus, Tallinn 2007.
• Viru tänav ja teised. Erika Aulik. Kirjastus Varrak, Tallinn 2004.
• Voldemar Päts tagasi koju. Mälestusi, kirju, dokumente. Koostanud Anne Velliste. Kirjastus Aade, Tallinn 2013.
• Vundamendi taastamine iseseisvale riigile. Dokumente, materjale ja meenutusi Eesti Vabariigi Ülemnõukogu tegevusest aastatel 1990‒1992. Koostanud Heino Kostabi. Tartu 2012.
• Võhma Majandusühisus 1939.
• Võidupüha. Koguteos. Eesti Lipu Toimkond.Tallinn 1937.
• Võitlused Läänemerel 1939–1941. Mati Õun, Hanno Ojalo. Kirjastus Grenader, 2015.
• Võsaklaasist kristallini. Eesti klaasitööstused ja -disain 1920.–1930. aastatel.
Anne Ruussaar. Eesti Ajaloomuuseum 2006. Vahevihik: 1939. aastal ilmunud Joh. Lorupi Klaasivabriku klaaskaupade kataloogi faksiimile.
• Vägikaikavedu ehk Vaim ja Võim 1940–1990. Endel Priidel. Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn 2010.
• Väike Eesti mälumängu biograafiline leksikon. Enn Limberg. MTÜ Eesti Mälumänguliit, Tallinn 2013.
• Väike entsüklopeedia. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 2006.
• Väike jalgpallipiibel. Eesti vutiajaloo pöördepunktid. Indrek Schwede. K-Kirjastus, Tallinn 2001.
• Väike pangandusleksikon. Olev Raudsepp. Kirjastus Külim, Tallinn 1997.
• Väikeriik maailmaturul. Eesti väliskaubandus 1918–1940. Maie Pihlamägi. Kirjastus Argo, Tallinn 2004.
• Välis-Eesti 100 aastat. Autor Raimo Raag. Riigikantselei ja AS Eesti Meedia, Tallinn 2018.
• Välis-Eesti tegelased. Välis-Eesti Ühingu väljaanne. Tallinn 1939.
• Õllelinn Tartu. A. Le Coq 1807–2007. Andres Sepp. AS A. Le Coq, Tartu 2007.
• Ühe elu pöörud. (Vaino Väljasele). Enn Anupõld. Kirjastus Ilo, Tallinn 2006.
• Ühe vabadussamba lugu. Märt Karmo. Kirjastus Huma, Tallinn 1993.
• Ühistegevuse areng ja perioodid Eestis. Konspektiivne ülevaade, II vihik. Jaan Leetsaar. Eesti Ühistegeline Liit, Tallinn 1999.
• Ülekohtu toimikud. Heino Tõnismägi. BNS Kirjastus, Tallinn 1998.

• Бандитский Ида-Вирумаа. Svetlana Loginova. Tallinn 2004.
• Знай наших. Denis Minkini suguvõsa lugu. St. Peterburg.
• O политико-правовой оценке Советско-германских договоренностей 1939–1941. NSVL rahvasaadikute Balti vabariikidevaheline saadikutegrupp, Moskva 1989.
• Советская Эстония. Entsüklopeediline teatmeteos. Kirjastus Valgus, Tallinn 1979.

• Estonian export directory 2008. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Tallinn 2008.
• Tallink: your guide to the Baltic sea. Tallink Group, Tallinn 2007.